Film: Studio Guts

De Pelgrim

« Smaken vertellen verhalen.

Over cultuurbezaaide straten
waar je dronken van geluk
met zand in je sandalen
opzettelijk verdwaalde

Over toen je proefde
van het onbekende,
dat toch zo herkenbaar was
en je terugbracht

naar dat perfecte moment,
op die imperfecte plek
en wie er bij je waren

Wij hebben ze samengebracht,
op een bord,
in een glas

Smaken vertellen verhalen.
Kom ze ervaren bij De Pelgrim. »