Totems

« Zijn of niet zijn. Dat is geen vraag. Het draait niet om het kiezen, tussen uitersten, maar om de of ertussen. Radiogolven of waterstromen, sneeuw of zwart-wit beeld, bewegen of animeren, views of uitzichten, aanschouwen of ervaren, fysiek of digitaal. Het zijn geen keuzes, geen vragen – of is de ruimte, waarin we ons bevinden.

We bevinden ons in deze ruimte, de Tussenruimte, sinds de uitvinding van de fotografie: sinds we de mogelijkheid kennen om het fysieke te verplaatsen naar plat beeld. Binnen deze ruimte hebben we nooit stilgestaan – van begin af aan is er een verschuiving gaande. Waar we in het begin bleven aanleunen tegen de fysieke omgeving, bewogen we ons, hand in hand met nieuwe technologieën, dichter en dichter naar de digitale dimensie. We bevinden en bewegen ons hier dus al bijna 200 jaar, en toch is de Tussenruimte onveranderlijk ontastbaar.

Sanne Ketelaar doet een poging om vragen over deze Tussenruimte op te rakelen en hier vorm aan te geven in project TOTEMS. »

Sanne Ketelaar

« Als setdesigner vervul ik een schakelrol in de wisselwerking tussen de fysieke omgeving en digitale beleving en haar waarneming. In deze rol kan ik ieder project diepte geven, door gelaagdheid aan te brengen in platte content.

Deze gelaagdheid breng ik aan door elementen uit hun gangbare context te halen en op onverwachte wijze samen te brengen, en zo in een nieuwe balans te brengen. Ik voeg tegenpolen samen, koppel losse elementen of ontrafel gehelen – zo probeer ik de Tussenruimte, waarin we ons begeven, in ieder project weer te geven.

Daarnaast zijn er ook andere elementen die mij in elk project stimuleren. Zoals mijn fascinatie voor de vindingrijkheid en vergankelijkheid van de natuur, of de verhoudingen tussen objecten en mensen binnen een ruimte. Deze fascinaties horen al mijn hele leven lang bij mij, maar als set designer kan ik ze ook daadwerkelijk toepassen.

In mijn toepassingen wil ik vragen oproepen, verhalen vertellen, spiegels voorhouden, entertainen en inspireren. »