Sanne Ketelaar

“Zijn of niet zijn”,
dat is geen vraag.

Het draait niet om het kiezen,
tussen uitersten,
maar om de of ertussen.

Radiogolven of waterstromen,
sneeuw of zwart-wit beeld,
bewegen of animeren,
views of uitzichten,
aanschouwen of ervaren,
fysiek of digitaal.

Het zijn geen keuzes, geen vragen – of is de ruimte, waarin we ons bevinden.

We bevinden ons in deze ruimte, de Tussenruimte, sinds de uitvinding van de fotografie: sinds we de mogelijkheid kennen om het fysieke te verplaatsen naar plat beeld. Binnen deze ruimte hebben we nooit stilgestaan – van begin af aan is er een verschuiving gaande. Waar we in het begin bleven aanleunen tegen de fysieke omgeving, bewogen we ons, hand in hand met nieuwe technologieën, dichter en dichter naar de digitale dimensie. We bevinden en bewegen ons hier dus al bijna 200 jaar, en toch is de Tussenruimte onveranderlijk ontastbaar.

Sanne Ketelaar doet een poging om vragen over deze Tussenruimte op te rakelen en hier vorm aan te geven in TOTEMS.

Opdrachtgever: Sanne Ketelaar
Vak: Setdesign
Opdracht: Tekst voor afstudeerproject, inzetbaar voor boek, website en publicaties
Website: www.sanneketelaar.com

Sanne Ketelaar doet een poging om vragen over deze Tussenruimte op te rakelen en hier vorm aan te geven in TOTEMS.

Een van die centrale vragen is: « Als je binnen een fysieke omgeving naar een digitaal beeld kijkt, waar bevindt jij je dan? En waarom begeef jij je hier? » Waar mooie werelden in de fysieke omgeving niet aan iedereen zijn voorbehouden, zijn ze dat in de digitale wereld wel. Waar mooie werelden in de fysieke omgeving vergankelijk zijn, blijven ze in de digitale wereld behouden. Een onvergankelijke droomwereld is binnen handbereik. Een vraag hierover kan zijn: « Als digitale werelden en haar digitale objecten (of gedigitaliseerde fysieke objecten) voor iedereen binnen handbereik zijn, wat is hier dan nog de waarde van? En doet die waarde ertoe? »

De vraagstukken nemen vorm aan in geanimeerde totems en digitale projecties die plaatsnemen in een natuurlandschap van witte rotsen en zee. De geanimeerde totems, binnen de fysieke realiteit van landschappen, staan symbool voor de wisselwerking tussen realiteit en digitaal en de jarenlange opeenstapeling hiervan. Zij hebben een natuurlijke uitstraling, maar de kleuren en versmeltingen laten zien dat ze hier niet van nature toebehoren. Dit staat parallel aan ons eigen bevinden in de Tussenruimte: waar droomwerelden voor iedereen toegankelijk zijn, echter alleen in plat beeld.

 

DETAILS

Ontwerpaspecten: Digitale objecten, digitaal landschap (grids), fysieke objecten, perspectief, vervaging
Landschap: Normandië
Materialen sculpturen: Beton-epoxy, EPS (foam) en versmolten oud-plastic
Animatie: De fysieke objecten hebben een tactiele structuur die bewegen door middel van animatie
Kleurspecificatie: RGB blauw

 

SANNE

“Als setdesigner vervul ik een schakelrol in de wisselwerking tussen de fysieke omgeving en digitale beleving en haar waarneming. In deze rol kan ik ieder project diepte geven, door gelaagdheid aan te brengen in platte content.

Deze gelaagdheid breng ik aan door elementen uit hun gangbare context te halen en op onverwachte wijze samen te brengen, en zo in een nieuwe balans te brengen. Ik voeg tegenpolen samen, koppel losse elementen of ontrafel gehelen ̶ zo probeer ik de Tussenruimte, waarin we ons begeven, in ieder project weer te geven.

Daarnaast zijn er ook andere elementen die mij in elk project stimuleren. Zoals mijn fascinatie voor de vindingrijkheid en vergankelijkheid van de natuur, of de verhoudingen tussen objecten en mensen binnen een ruimte. Deze fascinaties horen al mijn hele leven lang bij mij, maar als set designer kan ik ze ook daadwerkelijk toepassen.

In mijn toepassingen wil ik vragen oproepen, verhalen vertellen, spiegels voorhouden, entertainen en inspireren.”